Monthly Archives: August 2015


Ny Oppdatering HHR Animalia

Vi har lagt ut en ny oppdatering for HHR Animalia PC programmet for opplasting av data fra HHR til Animalia Sauekontrollen. Dette er versjon 2.0.0.4 Det nye PC Programmet kobler opp mot den nye webserveren, og har derfor noen endringer i koden for å registrere individ nr. På grunn av denne endringen kan ikke det nye PC programmet motta og laste opp informasjon fra det...

Read More