HHR with Animalia Sauekontrollen

Ny Beitelag-oppdatering for HHR Animalia

I dag har vi lagt ut en oppdatering for HHR Animalia programmet som brukes for å laste opp informasjon til Animalia Sauekontrollen. I den nye versjonen har vi fikset en bug/feil i sorteringen av livlam for WSS, vi har lagt til informasjon om kjønn og indeks på HHR for veiing og sortering med WSS i “Vekt” programmet, vi har kommet med et nytt program for Beitelag, og vi har oppdatert bruksanvisningen.

Det nye Beitelag-programmet ser slik ut:

Beitelag Tab HHR Animalia Sauekontrollen

Når man velger dette programmet skal man ikke klikke ”Fra Animalia”. Om programmet skal brukes manuelt (uten tilkobling til WSS) er det bare å klikke ”Til Avleser” for å laste over programmet. Når øremerket på sauen leses kommer hele ID-nummeret opp, slik at man også kan se dyreholdsID for sauen og hvilken besetning sauen tilhører.

For sortering med WSS vekt skal man på PC-programmet velge hvilket dyreholdsID skal i de forskjellige portene, og dermed klikke ”Til Avleser”. Når håndleser kobles til WSS vekt og en sau går inn i WSS vil du få beskjed om hvilken port sauen skal til (ut i fra dyreholdsID som sauen har og hvilket dyreholdsID er registrert på de forskjellige portene). Om sauen ikke har noen av dyreholdsID som er registrert på de 3 portene (om det for eksempel er flere enn 3 besetninger som veies og sorteres) vil man få forslag om port 4, og dermed spørsmål om hvilken port sauen skal sendes til. Om man sorterer flere enn 3 besetninger ser man da fullt ID-nummer til sauen slik at man vet hvilken besetning sauen tilhører, og kan lage egne ekstra porter (for eksempel ha en egen skilleport etter port 3 for en fjerde besetning). Alle vekter og ID nummer registreres på HHR.

For å laste informasjonen opp til Sauekontrollen kobler man HHR til PC, logger inn med produsentnummer og passord, og klikker ”Fra Avleser”. Man får da opp alle registreringer som er gjort med HHR (både sauer fra egen besetning og fra andre). Ved å klikke på ”Individ nr.” sorterer man registreringene etter Individ nummer. Her får man også opp hele ID nummeret slik at sauene sorteres etter dyreholdsID. Ved å klikke på kolonnen til venstre for ID nummeret og klikke og holde høyre museklikk kan man markere sauer fra andre besetninger enn egen. Ved å klikke ”Delete” knappen på tastaturet slettes disse registreringene i PC vinduet (men ikke fra håndleseren). Dermed kan du slette dyr fra andre besetninger til du kun har dine egne dyr. Deretter kan du klikke ”Til Animalia” og sende informasjonen til Sauekontrollen. Dette kan gjentas for de andre i betelaget ved at de åpner HHR Animalia på nytt, logger inn med eget produsentnummer og passord, klikker ”Fra Avleser”, sletter dyr som ikke hører til sin besetning, og klikker ”Til Animalia”.

Bruksanvisningen finner du ved å klikke “hjelp” øverst til venstre i HHR Animalia PC-programmet, ellers kan du laste det ned ved å klikke her.

OBS!!

Om du klikker ”Til Avleser” skriver du over informasjonen og registreringene på HHR! Pass på at alle registreringer for alle besetninger er sendt til Animalia Sauekontrollen før du klikker ”Til Avleser” og sender over et nytt program til håndleseren.

OBS!!

For å bruke “Beitelag” programmet må operativsystem på håndleser oppdateres til versjon 5.43D!
Se bruksanvisningen for mer informasjon om hvordan du oppdaterer operativsystemet, eller se vår FAQ side ved å klikke på linken under.

Klikk her for å gå til FAQ

Signe