Ny Oppdatering HHR Animalia

HHR with Animalia Sauekontrollen

Vi har lagt ut en ny oppdatering for HHR Animalia PC programmet for opplasting av data fra HHR til Animalia Sauekontrollen. Dette er versjon 2.0.0.4

Det nye PC Programmet kobler opp mot den nye webserveren, og har derfor noen endringer i koden for å registrere individ nr.

På grunn av denne endringen kan ikke det nye PC programmet motta og laste opp informasjon fra det gamle HHR Programmet.

Du vil oppleve et problem dersom:

  • Du har lastet over informasjon fra det gamle HHR Animalia PC programmet til HHR, gjort registreringer på HHR, lastet ned nytt HHR Animalia PC Program, og vil deretter laste opp informasjonen fra HHR til Sauekontrollen

For å laste opp informasjonen fra HHR (med det gamle programmet på) må du da laste ned det gamle HHR Animalia PC programmet. Du kan klikke her for å laste ned det gamle PC Programmet.

Etter at du har lastet ned det gamle PC programmet kan du åpne det, klikke “Fra Avleser” og “Til Animalia” og dermed er informasjonen lastet opp fra HHR til Sauekontrollen.

Deretter kan du slette det gamle PC programmet igjen og gå over til å bruke det nye PC Programmet.


Signe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *