Fôrstasjon til Sau, SF60

Vår fôrstasjon til sau, SF60, passer på at alle sauer får utdelt riktig mengde kraftfôr. Brukeren kan selv velge innstillinger for hvor ofte, hvor fort, og hvor mye fôr sauene skal få. Disse innstillingene kan gjøres for individuelle sauer, grupper av sauer, eller en innstilling for hele besetningen. Dette gir nøyaktig og effektiv fôring til hele besetningen.

Feeding Station for Sheep, SF60 by BioControl

Effektiv og Nøyaktig Fôring

Vår iMan, som er enkel å navigere med, brukes som styringsenhet til fôrstasjonen. På denne kan du velge innstillinger for fôringen som kobles til forskjellige sauer ved at fôrstasjonen leser av øremerket når sauene kommer inn i stasjonen. Fôrstasjonen tildeler derfor kraftfor individuelt, basert på øremerker (RFID). Forsøk har vist at eteadferd og etehastighet varierer mye i en saueflokk. Individuell tildeling sørger for at alle dyra får sin rasjon. Dyra kan gå i samme binge, men ha individuelle fôrplaner som tar hensyn til antall fostre, hold og forventet lammedato. Dyrene kan legges i grupper, og fôrplaner kan justeres for gruppene eller individuelt.

Når et dyr går inn i fôrstasjonen, så leser RFID-antenna av øremerket og sender informasjonen til styringsenheten for å se om dyret skal ha mat. Om dyret skal få tildelt kraftfôr lukkes bakporten slik at dyret får stå i ro og spise. Du kan selv stille innstillingene for hvor lang tid sauen skal få stå i ro og spise, og hvor fort fôret skal bli tildelt. Etter fôring går bakporten opp igjen, og gir dermed tilgang til en ny sau til å gå inn i fôrstasjonen. Det er mulighet for automatisk opp- eller nedtrapping av fôrmengder, og justerbar tildelingshastighet gjør maskinen effektiv, men unngår fôrspill ved troa.

Den første gangen besetningen kjøres gjennom fôrstasjonen registreres alle sauene og alle sauene legges automatisk på en og samme gruppe og gis en liten porsjon kraftfôr. Kapasiteten av en kraftfôrstasjon er ca 100 sau pr kraftfôrstajon. Styringsdatamaskinen kan drive mange fôrstasjoner og behandle data for mange hundre sau.

En-veis utgangsport leder sauen videre ut av maskinen etter at den har spist. Frontutgang bidrar til et effektivt bytte av sau i maskinen, noe som gir vesentlig høyere kapasitet enn med inn- og utgang bak.

Brutto utvendige mål er 2 x 0,8 x 1 m. Maskinen er enkel å montere og kan stå direkte på strekkmetallgulv, eller den kan stå på en fast forhøyning i talleområdet. Stillbar innvendig bredde gjør at selv de store lamtunge søyene får plass.

Klikk på Videoene Under for å se fôrstasjonen SF60