Saltsteinsavleser

Saltsteinsavleseren er en RFID-leser som leser av øremerkene på dyrene og plasseres i saltsteinsområde på beiter. Saltsteinsavleseren leser av øremerket på dyret når de går inn i det avgrensede saltsteinsområdet og passerer leseren. Avlesningene sendes via telefonnettverket til BioControl-serveren, og brukeren kan deretter gå til våre hjemmesider for å se avlesningene. Saltsteinsavleseren bruker et solcellepanel og et batteri for å produsere og lagre strøm, og leseren kan derfor plasseres i et område uten strømtilgang. Leseren gir bonden muligheten for å se hvilke dyr som ikke er registrert i det siste, og derfor muligens kan være skadet eller drept, og registreringer som viser om lammene følger søyene.For brukere av saltsteinsavlesere:

Brukere av saltsteinsavlesere som vil se avlesninger kan klikke her.

Salt Stone Reader Saltsteinsavleser by BioControl

Kontroll Over Beiteområder og Planlagte Tilsyn

Saltsteinsavleseren hjelper deg til å planlegge tilsyn og gjøre effektive inspeksjoner av beiteområder, og gir deg kontroll og oversikt over beitedyra. Leseren leser av RFID-øremerket på dyrene når de går forbi leseren, og informasjonen sendes via telefonnettverket til vår server. Dermed kan du gå til våre hjemmesider og se avlesningene som er gjort på ditt beiteområde.

Du kan også oppdage uregelmessigheter av hvor sauene beiter og hvilke sauer som beiter sammen.

Ved å enkelt se informasjon om avlesninger via PC, så kan du bruke mindre tid på turer til beiteområder hvor det ikke finnes sau, og ha mer effektiv sanking av sau. Det kan også være viktig å se om lamma følger søya.

Saltsteinsavleseren kan også være et verktøy for å dokumentere tap, og hjelpe deg til å hurtigere se hvilke sauer som muligens kan være drept eller syke siden de ikke har blitt avlest. Avlesningene viser også hvilke sauer som beiter sammen, og kan vise om noen sauer eller lam går alene.

Det er også mulig å sette på en enveisport på saltsteinsavleseren ved inngangen til saltsteinsområdet. Dermed kan sau gå inn, men ikke ut. Ved å følge med på avlesningene leseren har gjort kan du se om noen sauer har gått forbi leseren, og i så fall hvilke sauer gikk forbi og når de gikk forbi. Du kan da planlegge mer effektiv sanking.

Den Moderne Gjeteren

Saltsteinsavleseren består av en stålkonstruksjon og en RFID-antenne for å lese av øremerker. Solcellepanelet samler energi til saltsteinsavleseren, og leseren kan derfor plasseres i områder uten tilgang til strøm. Elektrisiteten samlet av solcellepanelet lagres i et batteri, og leseren er i ‘hvilemodus’ når ingen sauer passerer, slik at den sparer mest mulig strøm. To fotoceller aktiveres når sauer går forbi leseren, og dermed våkner leseren opp og leser av øremerket. Informasjonen sendes via telefonnettverket med et GPRS modem. Leseren må derfor plasseres i et område med mobildekning, og helst et solfylt område. Disse to kravene må være oppfylt for at leseren skal fungere på en effektiv måte. Om det er strømtilgang i beiteområdet kan saltsteinsavleseren kobles direkte til et strømuttak i steden for å bruke solcellepanelet.

Et beitelag kan gå sammen og kjøpe en eller flere saltsteinsavlesere for ett beitelag. Leseren vil da lese av øremerkene for alle besetningene.

Avlesningene på vår hjemmeside viser dyr som ikke har blitt avlest, og også søyer med lam for å se om lammene følger søya. Avlesningene fra vår hjemmeside kan vise:

  • Alle avlesninger fra alle avlesere også uregistrerte dyr
  • Alle avleste dyr
  • Alle dyr som ikke er avlest
  • Mor og lam (se eksempel i bilde med rød sirkel til høyre)
  • Avlesning av et dyr på alle avlesere
  • Alle avlesninger fra en leser
  • Avlesninger fra en gruppe lesere

Informasjonen vist fra hjemmesiden kan også begrenses med et tidsintervall eller en spesifikk dato.


Dette verktøyet erstatter ikke tilsyn av beiteområder, og er kun et verktøy for å ha bedre kontroll og oversikt over beiteområdet og for å kunne kjøre mer effektive tilsyn.
Pass på at du jevnlig har tilsyn av beiteområder og beitende dyr!