Veie- og Sorteringssystem, WSS3000

BioControls robuste Veie- og Sorteringssystem, WSS, er laget for hurtig sortering og veiing av sau og geiter med ISO 11784/11785-transpondere. Automatisk sortering sparer arbeidskraft og gjør det lett å sortere ut dyr til behandling, salg eller i vektkategorier. WSS kan også kobles opp mot Sauekontrollen via vårt PC-program HHR Animalia, og du kan dermed sortere etter livlam, kjønn, beite eller vekt som du har definert i Sauekontrollen.

WSS 3000 by BioControl

Effektiv veiing og sortering

Den robuste WSS3000 lar deg sortere og veie sauer og geiter med håndleseren HHR3000 Pro V2. Øremerket leses av antennepanelet i WSS og vekten er automatisk knyttet til dyrets ID-nummer. Sortering kan gjøres basert på vekt eller andre kriteria, for eksempel dyr uten ID eller dyr som skal til behandling. Om HHR Animalia programmet skal brukes (for å koble til Sauekontrollen) kan du nå sortere etter kjønn, vekt, livlam eller beite. Det er dermed også mulig å lage “fiktive beiter” for å sortere etter disse. Vi jobber på å få integrert “etiketter” til programmet slik at du dermed også kan sortere etter selvlagde etiketter, for eksempel slakt, syk, god mor etc.

WSS er tilgjengelig i manuell eller helautomatisk versjon, og med eller uten sorteringsdel. I den manuelle versjonen åpnes porter av brukeren med spaker. På den helautomatiske versjonen styres åpning og lukking av porter av luftopererte spaker. WSS kan dermed kjøre av seg selv ut i fra innstillingene som brukeren har gjort før den startes. Med luftopererte porter kan brukeren også velge å styre WSS selv ved å trykke på knapper på styringsenheten for at porter skal åpne. Den luftopererte WSS kan styres enten av håndleseren HHR3000 med BioControl programvare, eller av en ekstern styringsenhet via RS232 (maks 2,5 m) eller RS485 (maks 1000 m) for brukere som vil lage egen programvare.

 • WSS kobler vekt til dyrets ID-nummer
 • WSS kan sortere etter egne kriterier med håndleseren HRR
 • Manuell og automatisk versjon tilgjengelig
 • All registrert data kan lastes opp til Sauekontrollen via HHR Animalia programmet
 • Antennepanel på siden leser av øremerke

Mange muligheter og et system som er enkelt å håndtere

Når dyret går inn i WSS blir det oppdaget av en fotocelle som dermed lukker porten bak dyret (i automatisk versjon). Antennepanelet på siden registrerer deretter øremerket på dyret og sender informasjonen videre til håndleseren HHR3000. Veiedata sendes til styringsenheten som samarbeider med håndleseren for å knytte vektdata til dyrets ID-nummer. Ut i fra brukerens innstillinger åpnes 1 av 3 porter og fremre porter lukkes deretter før et nytt dyr slippes inn bakporten. Se video under for å se WSS i bruk.

 • Også tilgjengelig med kun veiing eller kun sortering
 • Sprayboks kan også legges til som ekstratilbehør for å spraye dyr
 • Suveren RFID-leseytelse (Stasjonær Leser, SR3000)
 • ISO 11784/11785 HDX og FDX-B øremerker og boluser*
 • Designet for sau og geit
 • Alt utstyr fra én og samme leverandør
 • Beskyttet fotocelle
 • Enkelt brukergrensesnitt
 • Automatiske porter for hurtig sortering. Hurtighet av porter kan justeres av bruker
 • Justerbare sidevegger
 • Nødstopp-knapp på luftoperert system

* = kontakt oss for mer informasjon om ideelle øremerker


Klikk på videoene under for å se WSS i bruk