Wide Lane Reader

Den robuste Wide Lane Reader er en tunell med RFID-lesere som hurtig leser av øremerker på flere sauer samtidig. Den er utviklet for bruk i for eksempel markeder, slakterier eller andre steder hvor flere dyr må leses hurtig og samtidig. Tunellen har flere lesere og antenner for å kunne lese transpondere i forskjellige stillinger, og leser ISO 11784/11785 HDX og FDX-B øremerker og boluser.

Wide Lane Reader WLR 70 by BioControl

RFID-Leser for hurtig lesing av mange dyr på en gang

Noen profesjonelle i saueindustrien behandler et stort volum dyr som er praktisk umulig å lese individuelt med håndlesere siden det ville ha redusert behandligstiden til uakseptable nivåer. Wide Lane Reader er det ultimate svaret til slike krevende applikasjoner.

Wide Lane Reader har en bredde på 70 cm og har ingen hindringer eller løse gjenstander i tunellen. Sauene føler derfor liten motstand og kan hurtig passere igjennom tunellen i vanlig flokkatferd som gir hurtig gjennomgang av flokken i en gruppe. Metallrammen på Wide Lane Reader gjør den veldig robust, og den er designet for både permanente og mobile løsninger. Selv om den er robust, er den kompakt og lett nok til å bli flyttet av to personer.

Lesetunellen har 4 Stasjonære Lesere, SR3000, og antenner installert som alle er utstyrt med DSP-mikroprosessore for maksimum RFID-ytelse, til og med under krevende omstendigheter. WLR-70 kommuniserer med en PC via USB eller robust RS485. Programvaren på PC gjør det lett å overvåke ytelsen til de individuelle leserne, som er viktig under ekstern overvåkelse.


Klikk på videoen under for å se WLR-70 i bruk