BioControl World Wide Web-Page

BioControl - høyteknologi for landbruket

Siden 1991 har BioControl arbeidet med teknologi for landbruket med fokus på elektronikk til husdyrbruket.

Last ned BioControl Presentasjon

Elektronisk identifikasjon (RFID) har blitt et viktig verktøy i husdyrbruket..
Som produsent av fôringsanlegg har vi brukt denne teknologien siden 1991, og fått mye erfaring og kunnskap om dette.

Dette har utviklet seg til en sterk kompetanse hos BioControl og våre lesere brukes nå på mange gårder over hele verden.

BioControl deltar i standardiserings-arbeidet i ISO-WG3 and ISO-TWG for å støtte og hjelpe til med å utvikle løsninger basert på ISO 11784/11785 og andre RFID-teknologier.

BioControl Polska ble etablert I 2002 som et alternativt utviklingssenter og for å drive med produksjon og montasje av elektronikk.

Det er vår ambisjon å være ledende innen systemer for RFID i husdyrbruket og automasjon i landbruket.

Noen klipp:

BioControl AS:
lokalisert i Rakkestad

Kalvedrikkeautomater og
tilhørende datamaskin

 

Håndholdt avleser for å registrere bolus
i sau og geit

Kunnskap om avlesning av forskjellige
ISO transpondere