BioControl World Wide Web-Page

Sponsor prosjekt

BioControl er sponsor for et prosjekt i Sogog, et samfunn i Kazakh på steppene i Vest Mongolia.

I 2009 har det vært fokus på lokal produksjon av grønnsakerF, både i et nytt drivhus og utendørs. Dette har resultert i en stor forbedring av ernæringen til barna, en god start for neste generasjon.
Mange trær og bærbusker har man lykkes i å plante for å bekjempe forørkningen.

BioControls gaver i 2010 vil bli øremerket ftil å bidra til å kjøpe medisiner til klinikken og nødvendige forbedringer på internatet. Internatet er viktig for at barna i regionen skal kunne gå på skole og få en utdannelse.

Geert Postma, faren til  BioControl's markedssjef Epi, er godkjent for å finne finansiering for dette lokale NGO prosjektett.
Geert og Epi har forpliktet seg til at alle gaver vil bli gitt uavkoret direktet til prosjektet, uten "overhead" -kostnader.

For mer informasjon om dette prosjektet, send en email til Geert Postma eller gå til  Sandrine Tissier's PST  for detaljer om hele utviklingen i Sogog samfunnet.

Geert og Epi fikk en varm
velkomst i Sogog i Juni 2008

Hvis du også ønsker å bidra, kontakt:

G. Postma, Bennekom, The Netherlands
Bank account RABO Nr 1332.48.992
BIC: RABONL2U
IBAN  NL68RABO0133248992
Ref. 'Project Sogog'

Takk for din interesse

Prosjektet i Sogog

Viktige prosjekter i Sogog samfunnet har allerede blitt realisert med bidrag fra mange sporsorer:

klinikk for helsekontroll, førtehjelp og assistanse ved fødsler
barnehave for å gi barna en god start
drivhus, vanning og hjelp til å dyrke grønnsaker i området

Sogog har et utfordrene klima

Forørkning er en utfordring

 

2009: vanning

2009: beplantning hjelper til å bekjempe forørkningen

 

2009: dyrning av grønnsaker fører til store ernærningsmessige forbedringer

2009: vinterforsyning av grønnsaker

 

Klinikk åpnet i Mars 2008

 

Utstyrt  for helsekontroll og førstehjelp

 

Barnehave gir barna en god start

 

Barn blir hentet i 10 km radius

 

Bygging av tunnell-drivhus

God vekst realisert i vanskelig jordsmonn

Photo: Lena, Allison and Bert