Fundusze Europejskie

EU

BioControl Polska Spółka z ograniczoną realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0044/18 pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy BioControl Polska Sp. z o.o.” dofinansowany w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję

I Etap

Celem projektu jest opracowanie strategii wzorniczej dla naszej firmy w oparciu o przeprowadzony audyt wzorniczy.

Oczekiwanym efektem projektu jest opracowanie strategii wzorniczej firmy, która wskaże konkretne rekomendacje dotyczące dalszej ścieżki rozwoju firmy (w zależności od wyników audytu: w zakresie produktów, wzornictwa oraz strategii marketingowej w zakresie sposobów kontaktu z klientami i kanałów dystrybucji).

Wartość projektu: 55 350.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 38 250.00 PLN.