RTLS

Real Time Locating Systems (RTLS) – system umożliwiający identyfikacje i lokalizacje obiektów. Umożliwia użytkownikowi śledzenie obiektów oraz odbieranie danych wysyłanych z tych obiektów w czasie rzeczywistym. Dokładność wewnątrz budynku lub poza nim do 15cm. Radiowe transpondery RTLS są przytwierdzone do obiektów śledzonych, a odbiorniki zainstalowane na stałe odbierają sygnały radiowe wysyłane przez
transpondery i wysyłają do komputera PC w celu obliczenia pozycji.


Dane techniczne systemu

System lokalizacji firmy Biocontrol Polska składa się z następujących elementów:

 • Anchory – odbiorniki sygnałów transponderów radiowych zainstalowane w pewnych ustalonych pozycjach w obszarze działania systemu. Minimalna ich ilość w systemie t 5 sztuk do wyznaczenia pozycji taga w przestrzeni (3D).
 • Tagi – transponder radiowe, których pozycja wyznaczana jest przez system. W obszarze działania systemu może znajdować się do kilkunastu tysięcy takich urządzeń (w zależności od konfiguracji).
 • Dystrybutor zegara – urządzenie dystrybuujące sygnał zegarowy wraz zasilaniem do anchorów lub do repeterów sygnału zegarowego. W każdej instalacji występuje jedno takie urządzenie.
 • Repetery sygnału zegarowego – urządzenia do powielania sygnału zegarowego w celu rozbudowy systemu tak, aby obejmował swym działaniem wymagany przez klienta obszar. Ich ilość w instalacji zależy od wielkości instalacji. W najmniejszych instalacjach do 10 anchorów nie występują.
 • Przełączniki Ethernetowe – system wykorzystuje przynajmniej jeden przełącznik, ich liczba zależy od wielkości instalacji.

Serwer komputerowy wraz z oprogramowaniem – zbiera dane przychodzące z anchorów, przetwarza je, zapisuje do bazy danych, prezentuje w postaci wykresów i raportów, zarządza pracą systemu (kalibracja, synchronizacja).


Dane techniczne systemu

System lokalizacji firmy Biocontrol Polska składa się z następujących elementów:

 • Anchory – odbiorniki sygnałów transponderów radiowych zainstalowane w pewnych ustalonych pozycjach w obszarze działania systemu. Minimalna ich ilość w systemie t 5 sztuk do wyznaczenia pozycji taga w przestrzeni (3D).
 • Tagi – transponder radiowe, których pozycja wyznaczana jest przez system. W obszarze działania systemu może znajdować się do kilkunastu tysięcy takich urządzeń (w zależności od konfiguracji).
 • Dystrybutor zegara – urządzenie dystrybuujące sygnał zegarowy wraz zasilaniem do anchorów lub do repeterów sygnału zegarowego. W każdej instalacji występuje jedno takie urządzenie.
 • Repetery sygnału zegarowego – urządzenia do powielania sygnału zegarowego w celu rozbudowy systemu tak, aby obejmował swym działaniem wymagany przez klienta obszar. Ich ilość w instalacji zależy od wielkości instalacji. W najmniejszych instalacjach do 10 anchorów nie występują.
 • Przełączniki Ethernetowe – system wykorzystuje przynajmniej jeden przełącznik, ich liczba zależy od wielkości instalacji.

Serwer komputerowy wraz z oprogramowaniem – zbiera dane przychodzące z anchorów, przetwarza je, zapisuje do bazy danych, prezentuje w postaci wykresów i raportów, zarządza pracą systemu (kalibracja, synchronizacja).


Synchronizacja i komunikacja

Proces synchronizacji i komunikacji anchorów składa się z następujących kroków:

 1. serwer, anchory i zegar ustanawiają połączenie używając sieci Ethernet.
 2. Anchory żądają sygnału synchronizacji i zegar przesyła sygnał synchronizacji do wszystkich anchorów i potwierdzają synchronizację.
 3. Tagi przesyłają droga radiową krótkie wiadomości z numerem identyfikacyjnym i innymi danymi telemetrycznymi.
 4. Anchory przesyłają odebrane informacje od tagów do serwera dodając czas przybycie tych wiadomości z dokładnością rzędu 15 ps.
 5. Serwer na podstawie dołączonej informacji o czasie przybycia oblicza różnice czasów przybycia.
 6. Na podstawie różnic czasów przybycia wyliczana jest pozycja taga
 7. Serwer zapisuje wyliczoną pozycje wraz z danymi telemetrycznymi do bazy danych.

Dane prezentowane są w postaci planu pomieszczenia z zaznaczonymi aktualnymi pozycjami tagów lub w postaci raportów opisujących ruch poszczególnych tagów.


Wyznaczanie optymanlego rozmieszczenia anchorów

Duży wpływ na dokładność wyznaczania pozycji ma rozmieszczenie anchorów względem lokalizowanych tagów. Wynika to z własności rozwiązań układu wspomnianych wcześniej równań hiperbolicznych. W związku z tym opracowano metodę wyznaczania optymalnego położenia anchorów dla danego rodzaju pomieszczenia w zależności od jego wymiarów. Metoda oparta jest na algorytmie Monte Carlo.

Metoda Monte Carlo wykorzystywana jest do analizy czułości i ilościowej przy procesie wyznaczania rozmieszczenia anchorów. Rozmieszczając anchory  oczekuje się, że w całym obszarze zainteresowania pozycje tagów będą mogły być wyznaczone z określoną dokładnością. Błędy wyznaczania pozycji wynikają z wrażliwości otrzymanego rozwiązania układu równań hiperbolicznych na błędy w danych wejściowych tych równań. Algorytm Monte Carlo jest wykorzystany do wygenerowania hipotetycznych pozycji tagów, następnie dla pozycji tych wyznacza się różnice czasów przybycia z zadanym błędem i oblicza z tak otrzymanych danych pozycje. Na tej podstawie można wyznaczyć błędy w wyznaczeniu pozycji tagów dla danego  rozmieszczenia anchorów. wykonując odpowiednią ilość iteracji tej procedury możliwe jest znalezienie optymalnego rozmieszczenia anchorów w danym pomieszczeniu.


W celu otrzymania oferty dotyczącej kompletnego systemu prosimy o kontakt przez formularz znajdujący się na dole strony.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

LogoUE